Czym się zajmujemy?
Rynki instrumentów finansowych
Transakcje pochodne (walutowe, stopy procentowej, towarowe i inne)
Transakcje SFT (pożyczki papierów wartościowych, repo, buy-sell back, margin lending)
Papiery wartościowe
UCITS/AIF
Systemy obrotu (rynki regulowane, ASO/MTF, OTF) i rynek OTC
Nowe technologie
Blockchain / Distributed ledger technology (DLT)
Smart contracts
Artificial Intelligence / Machine Learning
Wymogi regulacyjne
MiFID II / MiFIR
EMIR
SFTR
© 2011-2019 All rights reserved ARETO