Zespół
Mariusz Więckowski

Ma ponad 20 lat doświadczenia w zakresie rynku finansowego.

Doradza podmiotom rynku finansowego w zakresie m.in. kwestii regulacyjnych, dokumentacyjnych, operacyjnych i zarządzania ryzykiem, związanych z instrumentami finansowymi rynku regulowanego i OTC. W ostatnich latach uczestniczył w projektach doradczych wdrożenia wymogów MiFID II/MiFIR oraz EMIR w wielu bankach, firmach inwestycyjnych i towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Bierze udział w wielu projektach mających na celu rozwój polskiego rynku instrumentów finansowych.

Uczestniczy w projektach implementujących technologię blockchain, angażuje się również w prace grup roboczych mających na celu rozwój tej technologii oraz stworzenie dla niej w Polsce optymalnego środowiska prawnego.

Uczestniczy również w pracach grup roboczych Związku Banków Polskich (m.in. EMIR, MiFID II/MiFIR). Prowadzi szkolenia w zakresie zagadnień regulacyjnych dotyczących instrumentów finansowych.
© 2011-2019 All rights reserved ARETO